Pielęgnacja roślin iglastych


         Szkodniki roślin iglastych

   Roztocza

   Przędziorek sosnowiec występuje na prawie wszystkich gatunkach krzewów iglastych, ale największe zagrożenie stwarza dla świerków karłowych - świerka pospolitego odm. gniazdowej "Nidiformis" i białego odm. stożkowej "Conica". Przędziorki rozpoczynają żerowanie na igłach od dołu krzewu przesuwając się ku górze, powodując początkowo mozaikowate żółknięcie igieł, ale z czasem igły brązowieją i opadają, co łatwo dostrzec w lipcu-sierpniu. Przędziorek zimuje w formie jaj koloru bursztynowego składanych przez samice na korze pędów. Z nich pod koniec kwietnia lub na początku maja wylęgają się larwy, które żerują intensywnie na igłach przez około 3 tygodnie zanim staną się samicami. One u nasady i na igłach składają jaja letnie, które są barwy jasnozielonej lub czerwonawej. W ciagu roku rozwija się 4-5 pokoleń, a od września do późnej jesieni samice składają jaja zimowe. Przędziorka sosnowca najlepiej niszczyć po zakończeniu wylęgania się larw z jaj zimowych, co przypada zazwyczaj na połowę lub koniec maja. W tym czasie jak także i później, można go zwalczać preparatami takimi jak np. Nissorun 050 EC 0,06%, Apollo 500 SC 0,1%, Karate 025 EC 0,1% lub Talstar 100 EC 0,05%. Bardzo dobre efekty, nie tylko przy zwalczaniu przędziorka, ale i innych szkodników ssących, gryzących i minujących w różnych stadiach rozwoju uzyskamy po zastosowaniu środka owadobójczego firmy Solaris o nazwie Polysect 003EC.

   Mszyce

   Ochojnik świerkowo-modrzewiowy zimuje na modrzewiu w formie czarniawych larw na korze pędów jednorocznych w pobliżu pąków. Bardzo wcześnie wiosną, larwy rozpoczynają żerowanie i w kwietniu tworzą się z nich samice, które usadawiają się przy podstawie igieł i wokół swego ciała składają liczne żółtawobrązowe jaja. Z nich lęgną się larwy, które żerują przez miesiąc na młodych igłach powodując ich odbarwianie. Z nich wykształcają się albo bezskrzydłe samice, które dają początek nowemu pokoleniu na modrzewiach, albo formy uskrzydlone, które przelatują na świerki. Pozostałe w czerwcu i lipcu na modrzewiu mszyce, okrywają się białą woskową wydzieliną w formie puchu i w ten sposób ukryte, żerują i rozmnażają się rodząc larwy. Te samice, które przeleciały na świerki rodzą tutaj larwy, które po pewnym czasie żerowania zapadają w stan spoczynku i zimują. Na wiosnę żerują na pąkach pędów wierzchołkowych i u ich podstawy składają jaja. Uszkodzony pąk pod wpływem śliny przekształca się w okrągły, mały jasnozielony galas, do którego wnikają wylęgłe z jaj larwy. W drugiej połowie czerwca dojrzałe larwy zmieniają się w formy uskrzydlone i przelatują na modrzewie. Podobny rozwój przechodzi ochojnik świerkowy zielony. Jednak jego galasy są znacznie większe, przypominające wyglądem mały ananas i tworzą się przy podstawie pędu, a nie na jego wierzchołku. Od połowy kwietnia na igłach modrzewia żerują jasnozielone larwy, które powodują kolankowate załamywanie się igieł. Rozwój ochojników można ograniczyć, jeżeli będziemy unikać sadzenia świerków w pobliżu modrzewiów i usuwać galasy ze świerków zanim uwolnią się z nich mszyce. Dobrze jest również rośliny opryskać preparatem Promanal 60 EC (2%) lub Fastac 10 EC (0,15%).
Ochojnik jodłowy żeruje prawie wyłącznie na dolnej stronie igieł, powodując żółte, rozmyte plamy na igłach różnych gatunków jodeł. Porażone drzewo z daleka ma żółtobrązowe igły pokryte obfitym białym nalotem woskowym, pod którym ukryte są samice. Silnie porażone gałęzie zasychają w krótkim czasie. W ciagu roku rozwijają się 3-4 pokolenia, zimują larwy drugiego stadium na dolnej stronie igieł. Zwalczanie chemiczne ochojników można przeprowadzać w 2 okresach. Pierwszy z terminów - to okres od późnej jesieni do wczesnej wiosny, ale najpóźniej do połowy marca, niszcząc zimujące larwy lub samice zanim zdążą złożyć jaja. W tym czasie, gdy temperatura jest wyższa niż 12 st. C, krzewy opryskujemy dwukrotnie, co dwa tygodnie, preparatem z grupy pyretroidów syntetycznych np. Fastac 10 EC 0,02%. W drugim terminie tzw. letnim, gdy na modrzewiach lub jodłach zauważymy pierwsze samice otoczone białym wojłokiem, rośliny opryskujemy preparatami układowymi np. Mospilan 20 SP 0,02% lub działającymi gazowo np. Pirimor 25 WG 0,2%.

   Czerwce

   Świerkowiec większy (misecznik miechun) oraz świerkowiec mniejszy żerują na świerkach srebrnych i karłowatych powodując zamieranie gałęzi, a nawet całych roślin. Górna strona samicy świerkowca większego tworzy rodzaj silnie wypukłej, czerwonobrązowej tarczki o średnicy do 5 mm. Przypomina ona wyglądem pąk, szczególnie, gdy umiejscawia się przy podstawie pędu jednorocznego w okółku. Podczas żerowania larw wydzielana jest obficie rosa miodowa, na której rozwijają się grzyby sadzakowe, powodujące czernienie igieł. W ciągu roku rozwija się tylko jedno pokolenie, zimują larwy drugiego stadium, które zanim osiągną dojrzałość, żerują do końca kwietnia lub połowy maja. Samica od połowy kwietnia aż do początku czerwca składa pod siebie od 600 do 2000 czerwonawych jaj. Z nich po 5-6 tygodniach lęgną się larwy, co trwa od końca czerwca do początku lipca. W okresie wylęgania się larw, tj. w połowie lipca, rośliny należy opryskać dwukrotnie, z 14-dniową przerwą, preparatem Actellic 500 EC (0,1%). Dwie fotografie świerkowca nadesłane przez często odwiedzającego moją stronę p. Pawła Borkowskiego: /foto1/, /foto2/.
Misecznik cisowiec wskutek intensywnego wysysania soków z pędów i igieł cisa przyczynia się do silnego zahamowania wzrostu pędów lub nawet ich zamierania. Rozwój jest podobny jak u świerkowca większego. Od końca maja do końca lipca samice składają pod siebie do 3000 jaj, z których w lipcu lęgną się larwy i usadawiają na igłach, gdzie żerują do końca sierpnia lub początku września, po czym schodzą na korę pędów i tu zimują. Na żywotniku zachodnim żeruje i rozwija się w podobny sposób misecznik tujowiec.
Tarcznik jałowcowiec jest szczególnie groźny dla jałowca wirginijskiego i sabińskiego. Larwy i samice żerują gromadnie w kątach łuskowatych igieł i na korze pędów, powodując silne zahamowanie wzrostu pędów, ich krzywienie się i zamieranie. Zimują samice, w połowie maja rozpoczynają składanie jaj, każda od 10 do 60 sztuk. Z nich po 3-4 tygodniach lęgną się larwy, które dojrzewają pod koniec lipca, przekształcajac się w samice.
Czerwiec mączysty, mączystek (wełnowiec) żeruje w dużych koloniach na pędach jałowców, głównie jałowca pospolitego odm. kolumnowej 'Hibernica' i odm. płożącej 'Repanda'. powodując odbarwienie igieł i zamieranie pędów. Samica jest szerokoowalna, brązowawa, pokryta białym, mączystym nalotem woskowym, długości 3-4mm.
Najlepszym terminem zwalczania miseczników, tarczników i czerwców mączystych jest okres wylęgania się larw z jaj i okres wędrowania młodych larw po krzewach, co przypada na czerwiec w przypadku tarczników i mączystków i na lipiec w przypadku miseczników. W tym okresie iglaki należy opryskać dwukrotnie co 2 tygodnie preparatem Mospilan 20SP(0,02%).

   Na podstawie artykułu doc. dr hab. Gabriela Łabanowskiego z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, zamieszczonego w nr 7/98 miesięcznika "Działkowiec."

Właścicielem strony jest Jerzy Zając, e-mail j.zajac@iglaki.agrosan.pl